Wspólne zarządzanie incydentami, podatnościami i ryzykiem

Zarządzanie bezpieczeństwem, podobnie jak inne procesy w organizacji, wymaga optymalizacji i efektywności kosztowej. SecureVisio pozwala organizacjom na jednej platformie ujednolicić i zautomatyzować podstawowe operacje zarządzania bezpieczeństwem – zarządzanie incydentami, zarządzanie podatnościami i zarządzanie ryzykiem. Dzięki SecureVisio organizacje optymalizują czas i koszty operacji bezpieczeństwa. Osoby zarządzające bezpieczeństwem podejmują lepsze decyzje, ponieważ w jednym miejscu mają pełne informacje na temat incydentów, luk w zabezpieczeniach i związanego z nimi ryzyka.

Platforma SecureVisio zawiera następujące moduły:

  • Zarządzanie incydentami oferujące narzędzia do wykrywania incydentów, analizy i podejmowania reakcji
  • Zarządzanie podatnościami, oferujące narzędzia do wykrywania, analizy i reagowania na luki zabezpieczeń, oraz zintegrowane narzędzia do zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym ustalające priorytety incydentów i podatności w celu informowania ludzi, które zdarzenia są najważniejsze dla organizacji i wymagają natychmiastowej reakcji

Modularna architektura SecureVisio umożliwia organizacjom użycie wszystkich modułów lub tylko wybranych modułów. SecureVisio łatwo integruje się z rozwiązaniami firm trzecich. W przypadku gdy organizacja posiada SIEM lub skaner podatności mogą one zostać zintegrowane z SecureVisio. SecureVisio zarządza incydentami i podatnościami z użyciem dedykowanych narzędzi Workflow i Playbook oraz wzbogaca te narzędzia o zintegrowane zarządzanie ryzykiem i inne przydatne informacje, takie jak Threat Intelligence.

Automatyzacja i orkiestracja optymalizują czas i koszty zarządzania bezpieczeństwem. Podczas zarządzania problemami technicznymi SecureVisio ma świadomość najważniejszych zasobów wspierających krytyczne procesy biznesowe i wrażliwe dane.

Operacje Business Impact Assessment są przeprowadzana automatycznie w czasie rzeczywistym. Dzięki SecureVisio organizacje mogą skutecznie zarządzać wszystkimi incydentami i podatnościami oraz natychmiast rozpoznawać i reagować na zdarzenia, które bez nadzoru spowodują duże szkody i konsekwencje prawne dla organizacji.