Zarządzanie kryzysowe (BCP)

Rozwiązania

SecureVisio dzięki działającym w czasie rzeczywistym algorytmom szacowania ryzyka (BIA dla incydentów i podatności) umożliwia wczesne ostrzeganie o incydentach i podatnościach, które mogą spowodować duże szkody biznesowe, np. nowa luka w bazie danych w systemie finansowym, działania złośliwego oprogramowania na stacji roboczej operatora SCADA w infrastrukturze przemysłowej. Menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo organizacji są natychmiast powiadamiani w przypadku wystąpienia cyber-kryzysu i w jednym miejscu posiadają narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji i reakcję na incydenty.

SecureVisio zapewnia przewidywanie nowych, pojawiających się zagrożeń i ryzyk, m.in.:

  • Oblicza istotne dla biznesu kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI)
  • Metryki w czasie rzeczywistym umożliwiają przewidywanie nowych pojawiających się zagrożeń w celu proaktywnego ulepszania zabezpieczeń
  • Wykorzystanie wielu różnych źródeł analizy zagrożeń, w tym dostawców komercyjnych i wielu otwartych źródeł analizy zagrożeń (OSINT)

W sytuacjach kryzysowych SecureVisio zapewnia powiadomienie decydentów i właścicieli biznesowych systemów informatycznych oraz dostarcza raporty w odniesieniu do zgodności z wymogami prawa cyberbezpieczeństwa.

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.