Optymalizacja kosztów rozwoju i utrzymania bezpieczeństwa IT

Rozwiązania

Dzięki zintegrowanej z narzędziami zarządzania cyberbezpieczeństwem, interaktywnej, elektronicznej dokumentacji systemu teleinformatycznego, prezentującej całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym środki bezpieczeństwa są wdrażane, tam gdzie jest to uzasadnione biznesowo adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

  • Wydatki na bezpieczeństwo IT wynikające z rzeczywistego ryzyka i wymagań działalności organizacji
  • Automatyczne szacowanie ryzyka oraz ustalanie najbardziej narażonych systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji
  • Automatyczne ustalenie systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji, które są narażone na awarie (single point of failure)
  • Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.