Prewencja, detekcja i reakcja na cyberzagrożenia

SecureVisio zostało zaprojektowane jako w pełni zintegrowane rozwiązanie oferujące funkcje zarządzania logami, incydentami, podatnościami oraz ryzykiem biznesowym w cyberbezpieczeństwie. Wszystkie moduły SecureVisio - SIEM, UEBA, SOAR, Vulnerability Management, IT GRC, E-documentation (CMDB) - stanowią jedno, spójne, zunifikowane rozwiązanie zarządzania cyberbezpieczeństwem, użyteczne dla osób technicznych, SOC oraz menadżerów biznesowych.

Dlaczego SecureVisio

Dlaczego SecureVisio?

SecureVisio zostało zaprojektowane jako w pełni zintegrowane rozwiązanie oferujące funkcje zarządzania logami, incydentami, podatnościami i ryzykiem biznesowym w cyberbezpieczeństwie. Wszystkie moduły SecureVisio - SIEM, UEBA, SOAR, Vulnerability Management, IT GRC, E-documentation (CMDB) - stanowią jedno, spójne, zunifikowane rozwiązanie zarządzania cyberbezpieczeństwem, użyteczne dla osób technicznych, SOC oraz menadżerów biznesowych.

SecureVisio umożliwia uporządkowanie i automatyzację kluczowych procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem i dzięki temu bardziej efektywną pracę ludzi, wyższe bezpieczeństwo systemów IT i OT, utrzymanie ciągłości procesów biznesowych, zgodność z wymaganiami prawa (m.in. RODO, UoKSC) oraz większą odporność organizacji na działania cyberprzestępców i unikanie strat wynikających z incydentów. SIEM w SecureVisio został zaprojektowany od podstaw przez ekspertów Esecure tak, aby zapewnić maksymalną skalowalność zarządzania logami, przez co rozwiązanie jest użyteczne dla małych organizacji oraz dużych korporacji i SOC.

SecureVisio oferowane jest w formie zwirtualizowanej do wdrożenia w chmurze oraz On-Premises z zachowaniem pełnej funkcjonalności, co jest ważne dla organizacji, które nie chcą utrzymywać wrażliwych danych w chmurze (np. infrastruktura krytyczna) i nie stracić możliwości zarządzania cyberbezpieczeństwem w trakcie ataku DDoS.

Więcej informacji

 • Jak SecureVisio pomaga organizacjom?
 • W czym SecureVisio jest lepsze od tradycyjnego SIEM/UEBA?

Jak SecureVisio pomaga organizacjom?

 • Pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa pracować mądrzej, umożliwiając im wykrywanie, badanie i reagowanie na cyberataki w znacznie krótszym czasie.
 • Umożliwia organizacjom korzystanie z jednego, zintegrowanego rozwiązania w celu spełnienia wielu wymagań regulacyjnych, np. oceny ryzyka UoKSC w oparciu o normę ISO/IEC 27005, zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Rozumie kontekst biznesowy podczas zarządzania incydentami i podatnościami, a także podczas projektowania zabezpieczeń sieciowych – brak konieczności integracji SIEM/SOAR z zewnętrznymi rozwiązaniami GRC lub CMDB (unikalna funkcja).
 • Łączy ze sobą wszystkie dane, które są wymagane do ustalenia, czy sytuacja w przedsiębiorstwie to prawdziwy incydent, czy niegroźna anomalia.
 • Spełnia szereg standardów branżowych i wymogów zgodności z prawem, oferując zintegrowaną e-dokumentację SIEM/UEBA, SOAR i RODO.
 • Priorytetyzacja incydentów i podatności w oparciu o standardowe dane techniczne (ocena CVSS) oraz kontekst (tzn. miejsce w infrastrukturze organizacji ważne dla biznesu organizacji, rodzaj przechowywanych danych (RODO, obsługiwane procesy biznesowe) z uwzględnieniem ważności dla biznesu organizacji i wymaganiami prawnymi.
 • Zapewnia różne wbudowane raporty zgodności, które pomagają udowodnić audytorom, że mechanizmy bezpieczeństwa są na miejscu i działają prawidłowo.
 • Wykrywa zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz eliminuje fałszywe alerty za pomocą funkcji User and Entity Behaviour Analytics (UEBA), która wyzwala alarmy w przypadku wystąpienia podejrzanych i nietypowych zachowań użytkowników i podmiotów.

W czym SecureVisio jest lepsze od tradycyjnego SIEM/UEBA?

 • Ułatwia i automatyzuje gromadzenie i wprowadzanie kontekstu biznesowego do narzędzi zarządzania incydentami i podatnościami bezpieczeństwa

Wiedza o kontekście biznesowym (np. odwzorowanie zasobów IT na procesy biznesowe) jest dostępna z wielu źródeł, m.in. dokumentacja aplikacji biznesowych; systemy IT GRC (jeśli są dostępne i regularnie aktualizowane) oraz wiedza w głowach ludzki. Ręczne gromadzenie i wprowadzanie wiedzy o kontekście biznesowym do narzędzi wykrywania i zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa (np. reguł korelacji SIEM, modeli UEBA) wymaga ogromnego nakładu pracy i nie jest wykonywana w praktyce. SecureVisio dzięki zintegrowanej, tworzonej automatycznie e-dokumentacji ułatwia i automatyzuje gromadzenie i wprowadzanie kontekstu biznesowego do narzędzi zarządzania incydentami i podatnościami bezpieczeństwa.

 • Dostępność kontekstu biznesowego i technicznego na niskim poziomie analizy danych (np. logi, alarmy) dla mechanizmów wykrywania incydentów (SIEM, UEBA)

Wykrywanie incydentów w narzędziach SIEM i UEBA opiera się na danych zbieranych z różnych źródeł (m.in. logi firewalla, logi Active Directory, alerty bezpieczeństwa anty-malware). Brak kontekstu biznesowego i technicznego na etapie wykrywania incydentów powoduje, że SIEM i UEBA generują wiele fałszywych alarmów, co marnuje czas osób odpowiedzialnych za zarządzanie cyberbezpieczeństwem i stwarza ryzyko, że krytyczne dla organizacji incydenty mogą nie zostać zauważone i obsłużone na czas. Pełny i aktualny kontekst biznesowy i techniczny powinien być dostępny dla mechanizmów wykrywania incydentów (SIEM, UEBA) na niskim poziomie analizy danych, tj. wraz z parsowaniem logów i alertów. Taką funkcjonalność zapewnia zintegrowana platforma SecureVisio.

 • Istotne dla biznesu KPI i KRI są automatycznie mierzone w trakcie zarządzania incydentami i podatnościami

Istotne biznesowo KPI i KRI pozwalają na poprawę cyberbezpieczeństwa organizacji w efektywny kosztowo sposób (np. KPI pokazują spełnienie SLA z uwzględnieniem potencjalnego wpływu cyber-incydentów na biznes, KRI wskazują trendy ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa operacji biznesowych organizacji i wymagań prawnych), a także świadome podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju cyberbezpieczeństwa oraz proaktywne działania osób odpowiedzialnych za rozwój cyberbezpieczeństwa (np. prognozowanie nadchodzących zagrożeń na podstawie istotnych dla biznesu KRI i tym samym lepsze przygotowanie organizacji na nadchodzące zagrożenia dla systemów krytycznych).

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.