Zarządzanie logów bezpieczeństwa i e-dokumentacja

Rozwiązania

Logi w SecureVisio składowane są w specjalistycznej bazie danych wyposażonej w narzędzia przeszukiwania, analizy i generowania raportów. SecureVisio razem z bazą danych logów dostarcza interaktywną, elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego, prezentującą całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym, wyposażoną w graficzne narzędzia zarządzania incydentami, a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji.

SecureVisio dostarcza narzędzia wykraczające poza tradycyjny Log Management, m.in.:

  • Elektroniczna dokumentacja wyposażona w dedykowane narzędzia do tworzenia logicznej architektury zabezpieczeń IT oraz szczegółowych schematów sieci fizycznej
  • Funkcja Asset Discovery umożliwia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie systemów IT
  • Graficzne narzędzia edycji i wyszukiwania parametrów zabezpieczeń, sieci i systemów IT oraz kreator generowania raportów
  • Pomoc w spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, PCI-DSS, RODO, ISO-27001)
  • Efektywne kosztowo planowanie bezpieczeństwa dzięki bazie wiedzy eksperckiej oraz funkcjom szacowania ryzyka i modelowania zagrożeń
Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.