Zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów organizacji

Rozwiązania

Dzięki implementacji SecureVisio osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo koncentrują uwagę na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji.

  • SecureVisio rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa, ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji
  • Odczyt i analiza alarmów nt. incydentów bezpieczeństwa odbywa się w kontekście wiedzy na temat aktualnych podatności systemów IT
  • Alarmowanie o podejrzanych zdarzeniach i incydentach w systemach IT posiadających krytyczne znaczenie dla organizacji
  • Funkcja Business Impact Analysis wykonuje automatycznie ocenę wpływu incydentu na działalność organizacji (przydatna także w projektach BCP)

Szybki dostęp do informacji potrzebnych do odtwarzania działania procesów biznesowych po incydencie

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.