Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych i zgodności z RODO

SecureVisio poprzez moduł Personal Data Protection (PDP) pomaga organizacjom w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO. PDP utrzymuje wymagane przez RODO rejestry czynności przetwarzania, jak również rejestry udostępnień, powierzeń oraz informacje na temat szkoleń odbytych przez pracowników.

Pomaga Inspektorowi Ochrony Danych zorganizować skuteczny system ochrony danych osobowych. Informacje i narzędzia zawarte w SecureVisio PDP ułatwią codzienną pracę i wykonywanie obowiązków. Moduł PDP umożliwia w łatwy i przejrzysty sposób nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dzięki wbudowanemu obiegowi dokumentów automatyzujemy określanie uprawnień oraz samo zatwierdzanie upoważnień.

PDP przedstawia pełny obraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Analiza ryzyka zawarta w PDP umożliwia szacowanie ryzyka od momentu wdrażania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa przez cały proces przetwarzania danych osobowych w organizacji – jest to ciągły proces monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewniania rozliczalności w odniesieniu do zastosowanych zabezpieczeń.

Dzięki korelacji zawartych w PDP informacji dotyczących tego co dokładnie dzieje się z danymi osobowymi (m.in. na jakich zasobach są przetwarzane, jakich procesów dotyczą, jaki jest zakres tych danych, kto posiadał upoważnienie do ich przetwarzania) w momencie zaistnienia incydentu bezpieczeństwa od razu otrzymujemy kompletną informację oraz gotowe scenariusze obsługi.