Automatyzacja i ułatwienie pracy SOC

Rozwiązania

SecureVisio poprzez specjalistyczne narzędzia pozwala organizacjom na całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo w obszarze technicznym i biznesowym oraz na zautomatyzowanie najważniejszych procesów zarządzania bezpieczeństwem IT, stanowiąc tym samym doskonałe narzędzie wpierające pracę Security Operations Center (SOC).

Dla SOC, SecureVisio zapewnia zunifikowaną platformę zarządzania incydentami, podatnościami i ryzykiem, tzn.:

  • Wspólne zarządzanie incydentami, podatnościami i ryzykiem
  • Automatyzacja i orkiestracja zarządzania incydentami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie podatnościami z priorytetyzacją biznesową
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych i zgodności z RODO
  • Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi
Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.