SecureVisio Personal Data Protection

Produkty

SecureVisio Personal Data Protection umożliwia efektywne zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji oraz utrzymanie zgodności z RODO. Moduł Personal Data Protection (PDP) utrzymuje wymagane przez RODO rejestry czynności przetwarzania, jak również rejestry udostępnień, powierzeń oraz informacje na temat szkoleń odbytych przez pracowników. PDP zapewnia pomoc dla Inspektora Ochrony Danych w utrzymaniu prawidłowego systemu ochrony danych osobowych, zgodnego z RODO.

Podstawowe własności rozwiązania:

  • Łatwy i przejrzysty sposób nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • Automatyzacja określania uprawnień oraz samo zatwierdzania upoważnień
  • Pełny obraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
  • Analiza ryzyka zawarta w PDP umożliwia szacowanie ryzyka od momentu wdrażania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa przez cały proces przetwarzania danych osobowych w organizacji
  • Ciągły proces monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewniania rozliczalności w odniesieniu do zastosowanych zabezpieczeń

Dzięki korelacji zawartych w PDP informacji dotyczących tego co dokładnie dzieje się z danymi osobowymi (m.in. na jakich zasobach są przetwarzane, jakich procesów dotyczą, jaki jest zakres tych danych, kto posiadał upoważnienie do ich przetwarzania) w momencie zaistnienia incydentu bezpieczeństwa od razu otrzymujemy kompletną informację oraz gotowe scenariusze obsługi.

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.