Zgodność z prawem cyberbezpieczeństwa (NISD, RODO)

Rozwiązania

SecureVisio ułatwia zapewnienie zgodności z prawem cyberbezpieczeństwa, które wymaga od organizacji ciągłego szacowania ryzyka w cyberbezpieczeństwie, m.in. UoKSC i RODO. W tradycyjnym podejściu wymagane jest do tego celu wdrożenie rozwiązania IT GRC. W SecureVisio został zaimplementowany moduł szacowania ryzyka (IT GRC) w pełni zintegrowany z narzędziami zarządzania incydentami i podatnościami oraz e-dokumentacją (CMDB), dzięki czemu zdarzenia wymagające reakcji ze względu na wymagania prawne (np. incydent danych osobowych lub systemów krytycznych) są automatycznie wykrywane i raportowane. 

SecureVisio zapewnia zunifikowane zarządzanie zagrożeniami i ryzykiem oraz narzędzia przydatne w odniesieniu do zgodności z prawem cyberbezpieczeństwa, m.in.:

  • Automatycznie wykonywana ocena ryzyka (ISO/IEC 27005) oraz Business Impact Analysis (BIA) na podstawie e-dokumentacji, aktualnych podatności i wykrytych zagrożeń
  • Pulpity nawigacyjne i raportowanie dla personelu technicznego, menedżerów i właścicieli biznesowych

W SecureVisio znajduje się specjalistyczny moduł Personal Data Protection (PDP), który pomaga organizacjom w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO. PDP utrzymuje wymagane przez RODO rejestry czynności przetwarzania, jak również rejestry udostępnień, powierzeń oraz informacje na temat szkoleń odbytych przez pracowników.

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.