SecureVisio Vulnerability Management

Produkty

SecureVisio Vulnerability Management dostarcza interaktywny panel prezentujący podatności zebrane z różnych narzędzi (m.in. skanery komercyjne i open-source) wzbogacone o informacje wymagane do ich poprawnej obsługi (m.in. oszacowane ryzyko biznesowe, Threat Intelligence). Podatności są automatycznie lub na żądanie wzbogacane o inne przydatne informacje, takie jak np. kontakt do administratorów i właścicieli biznesowych.

Podstawowe własności rozwiązania:

  • Ujednolicone zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa
  • Niezależność i elastyczność w zarządzaniu podatnościami – organizacje mogą korzystać z wybranych skanerów komercyjnych oraz narzędzi open-source
  • Jedna konsola dla SIEM/UEBA i SOAR oraz zarządzania podatnościami bezpieczeństwa
  • Specjalistyczne narzędzia do badania podatności i współpracy z użytkownikami (np. integracja z ServiceDesk)
  • Automatycznie wzbogacanie danych o incydentach o informacje na temat aktualnych podatności, które mogą zostać potencjalnie wykorzystane przez cyberprzestępców

SecureVisio pomaga w rozwiązaniu najtrudniejszego problemu w zarządzaniu podatnościami. Co zrobić, jeśli nie można zainstalować poprawki do wykrytej krytycznej luki bezpieczeństwa? Przez jak długo organizacja może podejmować to ryzyko? W takich przypadkach, używając IPS lub WAF, możemy wdrożyć wirtualne poprawki, które utrudniają cyberprzestępcom wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach. W SecureVisio możemy wykorzystać Network Map do wizualizacji wszystkich ścieżek ataków sieciowych na wrażliwy system IT i na podstawie tych informacji szybko zidentyfikować odpowiednie zabezpieczenia, w których można skutecznie wdrożyć wirtualne poprawki.

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.