Wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty

Rozwiązania

SecureVisio zapewnia automatyzację zarządzania cyberbezpieczeństwem IT i OT w organizacji. Dostarcza ludziom profesjonalne narzędzia zarządzania incydentami, modelowania zagrożeń i szacowania ryzyka, przez co pomaga organizacjom minimalizować straty wynikające z incydentów bezpieczeństwa, redukować stres osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz szybko podejmować właściwe decyzje w zakresie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

SecureVisio umożliwia efektywne zarządzanie incydentami i wspomaganie decyzji w odniesieniu do reakcji na incydenty, a także dostarcza narzędzia wykraczająca poza tradycyjny SIEM/UEBA:

  • Identyfikacja podatności (luk bezpieczeństwa) w systemach IT krytycznych dla działalności biznesowej organizacji
  • Automatyczny odczyt nowych podatności z bazy CVE® oraz integracja z narzędziami Vulnerability Assessment
  • Audytowanie projektu zabezpieczeń IT pod kątem wykrywania krytycznych procesów biznesowych nieposiadających wymaganych zabezpieczeń

Symulacja awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT oraz ocena czy skutki awarii są akceptowalne dla organizacji

Kontakt

Skontaktuj się proszę z nami jeśli masz pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SecureVisio i korzyściach, jakie oferuje. Poznaj naszą kompleksową platformę do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Dzięki SecureVisio zadbasz o prewencję, detekcję i reakcję na cyberzagrożenia.