Firma specjalizuje się w dostarczaniu technologii i kompetencji informatycznych dla sektora MŚP oraz służby zdrowia, w tym rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obecnie z usług firmy korzysta blisko pięćdziesiąt podmiotów medycznych oraz ponad dwadzieścia firm prywatnych.

W zakresie bezpieczeństwa informatycznego firma oferuje swoim klientom kompleksowe wdrożenia systemu klasy SIEM oraz profesjonalną usługę SOC realizowaną w trybie 24/7/7. Ponadto, w portfolio oferowanych usług realizuje również: audyty bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie projektowania i implementacji i wdrażaniu zabezpieczeń IT oraz wsparcie przy budowaniu i wdrażaniu polityk i procedur bezpieczeństwa (zgodnych z ISO 27001 oraz ISO 22301).

Doświadczony, czterdziestoosobowy zespół specjalistów i dziesiątki skutecznie zrealizowanych projektów informatycznych są najlepszą wizytówką firmy i gwarancją bardzo dobrej współpracy.